Schwarznasenimpala (Aepyceros melampus petersi) - Naturfotografie in Namibia

Schwarznasenimpala (Aepyceros melampus petersi) - aus Flora und Fauna Namibias
003 / 100 - Bild-ID: namibia_flo_fau_0026