Maskenbuelbuel (Pycnonotus Nigricans)
Naturfotografie in Namibia

Maskenbuelbuel (Pycnonotus Nigricans)<br>- aus Flora und Fauna Namibias
093 / 100 - Bild-ID: namibia_flo_fau_1446