Maskenbuelbuel (Pycnonotus Nigricans) - Naturfotografie in Namibia

Maskenbuelbuel (Pycnonotus Nigricans) - aus Flora und Fauna Namibias
091 / 100 - Bild-ID: namibia_flo_fau_5500