Kaktus (unbekannt) - Naturfotografie in Namibia

Kaktus (unbekannt) - aus Flora und Fauna Namibias
079 / 080 - Bild-ID: namibia_flo_fau_1928